თუ სიზმარი ნახეთ 1, 2, 3, 4, 5…. – სიზმრის ახსნა თვის რიცხვების მიხედვით

– სიზმრები ამ დღეს ხდება ზუსტად. ისინი კარგი აზრის მატარებელი არიან. 2 – ცარიელი და არაფრის მთქმელი სიზმრები. 3 – ამ დღეს ნანახი სიზმარი სწრაფად სრულდება. 4 – ამ დღეს ნანახი სიზმრები არ ხდება ახლო მომავალში. 5 – უარყოფითი ხასიათის მატარებელი, არა კარგის მომტანი და მანიშნებელი სიზმრები. 6 – ამ დღეს ნანახი სიზმრები არ ხდება […]