“გამათხოვეთ კაი ქართველზე, მა%@ნაურეთ კაი ქართველთან, დამსვით მამა პაპურ ყ%%ზე და ვიქნები არხეინად”

“გამათხოვეთ კაი ქართველზე, მა%@ნაურეთ კაი ქართველთან, დამსვით მამა პაპურ ყ%%ზე და ვიქნები არხეინად”


მსგავსი სტატიები